Sencor liquid

Sencor Liquid je listový a pôdny herbicíd. V prípade, že buriny len klíčia, pôsobí výhradne prostredníctvom pôdy. Pri aplikácií na vzídené buriny pôsobí taktiež . Zoznam produktov – Najlacnejšie chemické prípravky, hnojivá, osivá, krmivá a iné.

Selektivní postřikový herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k hubení plevelů v porostech bramboru, mrkve a rajčete. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – HERBICID.

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. SENCOR liquid ml – do 30. Listový a půdní postřikový herbicid k hubení plevelů v porostech brambor, rajčat a mrkve.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní. Udělejte si přehled o cenách, přečtěte si recenze a . Mit ihm lassen sich bis in den Sommer . Selektivní herbicid s dobrým reziduálním účinkem k hubení většiny dvouděložných jednoletých a některých jednoděložných . Nákup bez rizika: dní na vrátenie.

Provádíme analýzu hroznů, moštů a vín dle SZPI. Pokud plevele teprve klíčí, působí pouze prostřednictvím půdy. Pokud ho aplikujete na vzešlé plevele působí . Selektívny postrekový herbicíd vo forme granulátu na ničenie burín v porastoch zemiakov, hrachu, lucerny, rajčiakov a sóje.

V případě, že plevele teprve klíčí, působí výhradně prostřednictvím půdy. Při aplikaci na vzešlé plevele se . Držitel povolení: Authorisation Holder: Bayer S. V prí- pade, že buriny len klíčia, pôsobí výhradne pro- stredníctvom pôdy. Flüssiges Herbizid zur Unkraut- und Ungrasbekämpfung im Kartoffelbau (Vor- oder Nachauflaufanwendung), in der Sojabohne, im Spargelanbau, in der Karotte . Známý přípravek mění formulaci.

Cetus metribuzin , flufenacet. Plateen 4WG metribuzin, prosulfocarb. SC Triazinona sistémica con actividad herbicida, selectiva y con absorción radical, en menor medida por las hojas, se transloca y.